СЛЕДЕТЕ НЀ

Импресум / Impressum

Порталот го уредува уредувачки колегиум (The portal edits editorial collegium)

Соработници: www.motori.com.mk,  www.derbi.mk  (Contributors)

Уредник на рубрика: Дениз Сулејман (Editor: Deniz Sulejman)

Фотографија: Јулија Егорова (Photographer: Julia Egorova)

Маркетинг: Благоја Дрнков (Marketing: Blagoja Drnkov)

 

Главен и одговорен уредник: Агрон Сулејман (Editor in chief: Agron Sulejman)

 

Сите права задржани. Без писмена дозвола на редакцијата забрането е превземање на објавените материјали!

 

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Интересно